Brief zonder antwoord.

Brussel, 4 september 2008

Geachte Heer Dewael ,

Zoals U weet lopen er op dit ogenblik twee petities om de museumgevangenis van Tongeren van sluiting of afbraak te redden.

Eén petitie (www.leefmilieutongeren.be), met ondermeer ondertekenaars als Jef Vermassen, vraagt om dit gebouw als historisch museum te redden.

De Oproep van de Honderd : Red Tongeren (www.revuenouvelle.be) vraagt om deze museumgevangenis niet alleen te bewaren, maar ook uit te bouwen als een pedagogisch instrument in de criminaliteitsbestrijding. De meer dan 300 academici, magistraten, sociale werkers… die de oproep Red Tongeren tot op heden ondertekenden menen dat het ons op de eerste plaats aan mensen en middelen voor opvoeding van de jongeren ontbreekt en niet aan detentiecentra.

Wij richten ons tot U als minister van binnenlandse zaken, omwille van uw bekendheid met de gerechtelijke wereld, maar ook omwille van uw verbondenheid met de stad Tongeren.
Wij vragen U om een delegatie van onze petitie Red Tongeren te ontvangen en met ons een gesprek te hebben.

De sluiting van de museumgevangenis van Tongeren zou een bijzonder negatief signaal zijn op een ogenblik dat de cijfers van de gevangenispopulatie in ons land trieste records breken een ongeziene piek hebben bereikt.

Tot op heden trok het gevangenismuseum van Tongeren maar liefst 257.000 bezoekers naar de stad, en dit zonder speciale inspanningen of extra onkosten.
Het gaat dus wel degelijk om een uniek sensibiliseringsinstrument dat kan bijdragen tot een humane mentaliteitsvorming bij het grote publiek.
De gevangenis van Tongeren dateert van 1844 en is de oudste cellulaire gevangenis in de oudste stad van België. Ze is de stille getuige van de detentievoorwaarden en het leven in een gevangenis : er gaan begeleide bezoeken door voor jongeren in moeilijkheden van beide kanten van de taalgrens, met, zo getuigen hun leraars en verantwoordelijken, opmerkelijke resultaten
De museumgevangenis van Tongeren is niet alleen uniek als oudste gevangenis van België ; de bijzondere ligging van Tongeren maakt dat er mogelijkheden zijn om een Europees centrum uit te bouwen, met mogelijkheden voor academische activiteiten, seminaries en projecten van studenten criminologie.
Het museum trok de aandacht van filmmakers, artiesten en kunstenaars, die begaan zijn met de gevangenisproblematiek. Het museum zou voor hen de permanente basis kunnen zijn voor exposities, van waaruit activiteiten en exposities naar buiten zouden kunnen vertrekken.

Wij hopen U te mogen ontmoeten en met U hierover een gesprek te hebben,

Dank bij voorbaat voor het vijmaken van uw tijd,

Hoogachtend,

Voor de Oproep van de Honderd

Luk Vervaet, leraar in de gevangenis,
Jean-Marc Mahy, ex-gedetineerde en gediplomeerd opvoeder
Jean-Pierre Tilman, directeur Gsara
Ginette Bauwens, filosoof, voorzitter Aurora

Commentaires

Articles les plus consultés