Verouderde gevangenis Sint-Gillis versus mega-gevangenis in Haren ? Open brief aan Koen Geens.

 In De Standaard Opinies 4 juni 2015 klik hier


In DeWereldMorgen 4 juni 2015 klik hier

OPEN BRIEF AAN DE MINISTER VAN JUSTITIE
Brussel, 28 mei 2015
Betreft: de « verouderde » gevangenis van Sint-Gillis versus de « humane » mega-gevangenis in Haren
Geachte Minister van Justitie,

Beste Koen Geens
U hebt wellicht al uitvoerig verslag gekregen van de bijeenkomst van de Overlegcommissie omtrent de gevangenis van Haren, die vorige week plaatsvond in het Casino in Brussel.

De Brusselse schepen van Stedenbouw verzekerde ons immers dat er, naast de op voorhand ingediende bezwaren, ook een rapport zou opgemaakt worden van alle interventies op de vergadering. Vier uur lang hebben inwoners van Haren, bezetters van het terrein, magistraten, architecten, advokaten, milieuactivisten, vertegenwoordigers van mensenrechtenorganisaties er op een indrukwekkende manier duidelijk gemaakt dat ze het megaproject in Haren niet willen. Zou U kunnen overwegen om deze tussenkomsten in een publicatie te gieten ? Het zou het broodnodige maatschappelijk debat over straf en gevangenis zuurstof geven. Iets waar U als minister van Jusittie alleen maar baat bij kan hebben.
Staat U me toe enkele punten, die me opvielen tijdens deze bijeenkomst, onder uw aandacht te brengen.

Vooreerst is er de stuitende onwetendheid van de beleidsmakers.

Toen ik op de bijeenkomst aan de Overlegcommissie de vraag stelde wie er onder hen al in de gevangenis van Sint-Gillis was geweest, stak er niemand de hand op. Dat is geen verwijt naar de Commissieleden. Wél naar een verontrustende cultuur van de maatschappelijke topmensen, die niet weten waarover en over wie ze spreken, wanneer ze beslissingen nemen. U zou er echt goed aan doen met uw team eens een dag (en een nacht ?) door te brengen in de drie gevangenissen die U wil sluiten.

Verder heb ik zelden op één vergadering zoveel keer het woord « humaan », « sociaal », « aangenaam » gehoord, als wanneer de verdedigers van het megaproject in Haren het woord namen. Het werd naar het eind toe gewoon genant.

Er is blijkbaar in alle politieke partijen een golf van medeleven met gevangenen die moeten « leven in mensonwaardige omstandigheden in drie verouderde en ongezonde gevangenissen in Brussel ». En daarom zou Haren nodig zijn. Ik twijfel er niet aan dat er mensen zijn die dit zeggen met de beste bedoelingen. Maar de opstoot van humanitarisme is merkwaardig als men de politiek van de harde aanpak van de delinkwentie en de onverschilligheid over de situatie van de gevangenen van de laatste decennia bekijkt.
Als iemand die jarenlang les gaf in Sint-Gillis, beweer ik dat die gevangenis niét verouderd is. In uw eigen teksten en die van de Regie der Gebouwen, staat te lezen dat er enorme vernieuwingswerken in Sint-Gillis werden gerealiseerd. Die maken dat Sint-Gillis nu beantwoordt, ik citeer, “ aan alle normen en reglementeringen van een moderne gevangenis, onder andere op het vlak van hygiëne en comfort.” Waar blijft u met het argument van het verouderde en ongezonde Sint-Gillis ?

Haren is in werkelijkheid een megaproject dat de 3 gevangenissen uit de stad wil doen verdwijnen en zijn terreinen en gebouwen wil inpalmen. Haren is profijt voor de privémaatschappijen. Haren is een prestigeproject voor Brussel.

Indien er iets verouderd en ongezond is, dan is het de gevangenis als instelling. Het is een concept dat zijn tijd gehad heeft en zijn falen heeft bewezen. Ik begrijp dat u op dat vlak geen wereldschokkende dingen zult realiseren. Maar laat ons in afwachting van dit debat ten gronde, geen mega-vorm van een verouderd en ongezond concept neerpoten in Haren.
Hoogachtend,

Luk Vervaet
Commentaires