Een maxi-gevangenis op zijn Amerikaans ? Gevangeniswerkers zeggen neen.(Bijdrage voor Haren eXpress)


Mijn naam is Luk Vervaet. Ik gaf les aan gedetineerden in de gevangenis van Sint-Gillis. Samen met tientallen collega’s gevangeniswerkers ben ik bekommerd zowel om uw veiligheid en welzijn als om de vaak erbarmelijke situatie van de gedetineerden. 
Precies daarom zijn we resoluut tegen de bouw van de grootste gevangenis van België in Haren. 

Al jaren hebben de opeenvolgende regeringen en de meeste van onze politieke verkozenen geen oren naar onze argumenten. 

Ze luisteren evenmin naar de opinie van het controlecomité van Europa inzake het gevangenisbeleid (CPT), dat recent nog stelde dat België moet werken aan de vermindering van zijn aantal gedetineerden in plaats van gevangenissen bij te bouwen.

Welke zijn onze argumenten? 

Iedereen die werkt in het gevangeniswezen zal u zeggen dat de bouw van een méga-gevangenis naar Amerikaans model, met zo’n 1200 gedetineerden, waanzin is. 

Het is niet mogelijk om aan zinvol werk te doen binnen zo’n immense constructie, waarin iedereen onvermijdelijk niet meer dan een elektronisch nummer wordt.  
Het is een project waar alleen bouwfirma’s als Denys en banken als het Australische Macquarie beter van worden en grof geld aan verdienen. De totale kostprijs van deze maxi-gevangenis wordt geraamd op meer dan 3 miljard euro. Gedurende 25 jaar zal zo’n 7% van het jaarlijkse budget voor justitie erdoor worden opgeslokt. 

Dit is onverantwoord als je de problemen ziet waarvoor we staan zowel buiten als binnen de gevangenissen. 


Binnen de gevangenissen worden wij geconfronteerd met armoede op alle vlakken. Op het vlak van inkomen, fysieke en psychologische gezondheid, sociaal leven, scholing, discriminatie…. We worden geconfronteerd met gebroken levens. Met een immense kloof tussen arm en rijk. Allemaal belangrijke bronnen van criminaliteit en delinquentie.


We staan voor een keuze


Ofwel een mega-gevangenis in Brussel. Ofwel een megaplan tegen de armoede in Brussel en voor het verbeteren van de zorg binnen de gevangenissen.  

Acht van de gemeenten met het laagste gemiddeld inkomen in België bevinden zich nog altijd in het Brusselse gewest en er is geen politiek in zicht die hierin verandering zal brengen. Wij hebben immense investeringen nodig in het creëren van werk, in de scholen, in de gezondheidssector, in de woningsector.   

Binnen de gevangenissen wordt het gebrek aan middelen al decennialang aangeklaagd. Er is een tekort aan leerkrachten. Aan leermiddelen. Aan medisch personeel. Aan psychologen en psychiaters. Aan sociale werkers. De toestand is gewoon schrijnend.  

Niet voor niets werden de betrokkenen - de gevangenen, hun families, de sociale werkers - niet bevraagd over de bouw van een nieuwe megagevangenis in Brussel. Zij zullen u zeggen dat de detentievoorwaarden dringend moeten verbeteren. Maar zij zullen u tegelijk antwoorden dat ze een kleine gevangenis binnen de std verkiezen boven een onbereikbaar méga-complex aan de rand van de stad. 

De bouw van een mega-gevangenis betekent dat men de sociale problemen achter slot en grendel opsluit, In plaats van ze aan te pakken en op te lossen. 

Waar dit toe leidt zien we in Amerika. 
Bijna zeven miljoen mensen zitten er in de gevangenis of staan er onder gerechtelijke controle. Maar het niveau van moordende criminaliteit daalt niet en kent wereldwijd nog altijd zijn gelijke niet.

Haren eXpress (16 paginas) werd gemaakt door Axel Claes (website www.pttl.be )  
U kan hem contacteren via axel@pttl.be

  

Commentaires

Articles les plus consultés